Žiadosť - Elektrikár/ka - Elektroúdržba, meranie a regulácia

Prosím Vás zadajte celú adresu, vrátane ulice, PSČ, mesta, krajiny, atď.

Súhlasím s tým, aby spoločnosť Skupiny Mondi, v ktorej sa uchádzam o prácu (ďalej len „Mondi“), spracovala akékoľvek poznámky z pracovného pohovoru a všetky ďalšie informácie a materiály, ktoré jej v súvislosti so svoju žiadosťou o prijatie do pracovného pomeru poskytnem, a postúpila ich ostatným spoločnostiam Skupiny Mondi, ktoré tak môžu posúdiť moju vhodnosť na konkrétnu pozíciu a v prípade výskytu voľných pracovných pozícií ma o nich informovať (napr. elektronicky, emailom, telefonicky alebo prostredníctvom sms). Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

* Pole je povinné