Strojník zariadení - Operátor 2

Mondi SCP Ružomberok

Rásť

 • Svet pracovných príležitostí dostupných doma i v zahraničí
 • Vďaka našim ľudom sa posúvame ďalej, práve TY sa môžeš stať lídrom
 • Ponúkame príležitosti na Váš rozvoj, ktoré potrebujete pre úspešnú kariéru

Tvoriť

 • Staňte sa súčasťou našej vízie a prispievajte k lepšiemu svetu
 • Pracujte v digitálnom prostredí s vyspelou technológiou
 • Pracujte na náročných a zaujímavých projektoch

Inšpirovať

 • Buďte súčasťou dynamickej a priateľskej podnikovej kultúry
 • Nájdite rovnováhu medzi prácou a voľným časom 
 • Sme kolegovia a tímoví hráči

Vaša misia:

 • Zabezpečovanie odborných činností pri výrobe elektrickej energie na parných turbogenerátoroch  na organizačnej jednotke Energie a Obslužné činnosti - Výroba elektrickej energie.
 • Zabezpečuje prevádzku a riadenie parných protitlakých turbín ,TG2, TG7,TG8 a TG9 s príslušenstvom podľa TR       
 • Zabezpečuje prevádzku RCH staníc a odfukových ventilov podľa TR.
 • Zodpovedá za dodržiavanie predpísaných parametrov výroby energií podľa TR.
 • Spolupracuje s manipulantom rozvodní. 
 • Spolupracuje s operátormi regeneračných kotlov č.2, č.3, kotla na biomasu a spalinových kotlov
 • Spolupracuje s údržbou OJ:EO (závady, opravy).
 • Zabezpečuje všetku predpísanú dennú smenovú agendu (t.j. hlásenia o výrobe, poruchách, analýza príčiny, hlásenia o prevádzke zariadení BUEN).
 • Zodpovedá za optimálne a ekonomické prevádzkovanie turbín TG-2.7,8,9.
 • Zodpovedá za dodržiavanie poriadku v priestoroch turbín TG-2,7,8,9
 • Zodpovedá za dodržiavanie OBP a PO
 • Na pracovnej zmene sa riadi pokynmi priameho nadriadeného.
 • Na základe vzniknutých prevádzkových porúch dáva podnety na ich odstránenie – riešenie

Váš profil:

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou, technický smer

Naša ponuka:

 • od 831 EUR základná mzda podľa zručností a kvalifikácie kandidáta + bonusy a príplatky v zmysle kolektívnej zmluvy
 • nástup od 1.11.2021, prípadne dohodou
 • spoluprácu s profesionálmi vo svojom odbore
 • širokú škálu benefitov: 
  • Ročné prémie
  • Peňažné poukážky
  • Príspevok na upevňovanie tímu
  • Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie (III. pilier)
  • Sociálna podpora
  • Odmeny za inovačné návrhy
  • Odmeny pri pracovných výročiach
  • Zvýhodnená ponuka závodného stravovania
  • Ocenenie darcov krvi
  • Finančný balíček pri odchode na dôchodok
  • Deň plateného voľna pre matky pri príležitosti Dňa matiek
  • Firemný Deň detí
  • Detské letné tábory za zvýhodnené ceny
  • Príspevok na rekreáciu v zahraničí a v závodných chatách
  • Peňažná odmena pri narodení dieťaťa
  • Pravidelné preventívne prehliadky zamerané na rôzne oblasti
  • Firemné športové a kultúrne podujatia
  • Zľavnené vstupy na koncerty, divadelné predstavenia, filmy a rôzne iné kultúrne podujatia
  • Zvýhodnené možnosti športovania v rámci športového klubu MAESTRO

Buďme v kontakte:

  • Snažíme sa vytvárať kultúru, ktorá inšpiruje našich ľudí k naplneniu celého svojho potenciálu. Vždy ideme ďalej – pre našich kolegov a zákazníkov. Naši ľudia sú to, čo nás neustále motivuje k lepším výkonom a tvorí kľúčovú zložku úspechu Mondi. Staňte sa súčasťou našej budúcnosti. Pre viac informácií, prosím kontaktujte:

     Dominika Ošková

     mob:     +421 (0)910 555 519

     E-mail:  praca.mondiscp@mondigroup.com

Share this job: