Strojník zariadení – Operátor 2 (Kompresorovňa)

Mondi SCP Ružomberok

Rásť

 • Svet pracovných príležitostí dostupných doma i v zahraničí
 • Vďaka našim ľudom sa posúvame ďalej, práve TY sa môžeš stať lídrom
 • Ponúkame príležitosti na Váš rozvoj, ktoré potrebujete pre úspešnú kariéru

Tvoriť

 • Staňte sa súčasťou našej vízie a prispievajte k lepšiemu svetu
 • Pracujte v digitálnom prostredí s vyspelou technológiou
 • Pracujte na náročných a zaujímavých projektoch

Inšpirovať

 • Buďte súčasťou dynamickej a priateľskej podnikovej kultúry
 • Nájdite rovnováhu medzi prácou a voľným časom 
 • Sme kolegovia a tímoví hráči

Vaša misia

 • Zabezpečuje obsluhu kompresorov Centac C90MX3, DZK a Atlas Copco.
 • Zabezpečuje obsluhu sušičiek suchého vzduchu, vzdušníkov, chladiace okruhy kompresorov, čerpadlá, chladiace veže, doplňovanie vody do systému.
 • Vedie prevádzkový denník – záznamy, poruchy eviduje v knihe opráv
 • Všetky zistené nedostatky nahlasuje nadriadenému
 • Je zodpovedný za dodržiavanie parametrov stlačeného vzduchu v sieti
 • Zabezpečuje preventívnu údržbu a drobné opravy na Centrálnej kompresorovni
 • Preberá zariadenie po revízii alebo oprave od pracovných skupín a po preskúšaní ho uvádza do prevádzky
 • Je zodpovedný za dodržiavanie parametrov stlačeného vzduchu v sieti
 • Spolupracuje s dispečerom Mondi SCP, a.s.
 • Na základe vzniknutých prevádzkových porúch dáva podnety   na ich odstránenie.
 • Zodpovedá za optimálne a ekonomické prevádzkovanie zariadení kompresorovej stanice
 • Pripravuje sa na pozíciu operátora parných turbín TG1,2,3,7,8,9
 • Dodržiava ekologické, bezpečnostné, protipožiarne a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.

Váš profil

 • Stredná odbornú školu s maturitou v odbore strojárstvo ,alebo elektrotechnika
 • Ochota pracovať v sťaženom prostredí (hluk),
 • Kandidát absolvuje ďalšie školenia: práca na tlakových zariadeniach, práca vo výškach, obsluha zdvíhacích zariadení.

Naša ponuka:

 • od 930 EUR základná mzda podľa zručností a kvalifikácie kandidáta + bonusy a príplatky v zmysle kolektívnej zmluvy
 • nástup od 1.10.2021, prípadne dohodou
 • spoluprácu s profesionálmi vo svojom odbore
 • širokú škálu benefitov: 
  • Ročné prémie
  • Peňažné poukážky
  • Príspevok na upevňovanie tímu
  • Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie (III. pilier)
  • Sociálna podpora
  • Odmeny za inovačné návrhy
  • Odmeny pri pracovných výročiach
  • Zvýhodnená ponuka závodného stravovania
  • Ocenenie darcov krvi
  • Finančný balíček pri odchode na dôchodok
  • Deň plateného voľna pre matky pri príležitosti Dňa matiek
  • Firemný Deň detí
  • Detské letné tábory za zvýhodnené ceny
  • Príspevok na rekreáciu v zahraničí a v závodných chatách
  • Peňažná odmena pri narodení dieťaťa
  • Pravidelné preventívne prehliadky zamerané na rôzne oblasti
  • Firemné športové a kultúrne podujatia
  • Zľavnené vstupy na koncerty, divadelné predstavenia, filmy a rôzne iné kultúrne podujatia
  • Zvýhodnené možnosti športovania v rámci športového klubu MAESTRO

Buďme v kontakte

  • Snažíme sa vytvárať kultúru, ktorá inšpiruje našich ľudí k naplneniu celého svojho potenciálu. Vždy ideme ďalej – pre našich kolegov a zákazníkov. Naši ľudia sú to, čo nás neustále motivuje k lepším výkonom a tvorí kľúčovú zložku úspechu Mondi. Staňte sa súčasťou našej budúcnosti. Pre viac informácií, prosím kontaktujte:

     Dominika Ošková

     mob:     +421 (0)910 555 519

     E-mail:  praca.mondiscp@mondigroup.com

Share this job: