Špecialista - projektový manažér, projekty strojné

Oddelenie Inžinierske činnosti

Hlavné úlohy:
- príprava požiadavky na investíciu a príslušných podkladov v zmysle platných interných smerníc
- vypracovávanie zadaní, vyžiadanie ponúk od dodávateľov, porovnanie a vyhodnotenie ponúk
- príprava technických príloh ku zmluvám/objednávkam
- organizácia a kontrola vykonávaných prác a termínov a ich súlad s platnými predpismi, uzavretými zmluvami, normami a štandardami Mondi SCP
- projektový manažment – termíny, rozpočet, rozsah, kvalita
- sledovanie nákladov jednotlivých projektov
- vedenie administrácie projektu
- organizácia porád súvisiacich s projektom
- podpisovanie príslušných protokolov projektu
- kontrola a odsúhlasovanie faktúr (v systéme SAP)
- vypracovávanie správ o stave projektu
- spolupráca pri zabezpečovaní stanovísk verejnoprávnych orgánov a kolaudácie
- plnenie ostatných uložených úloh súvisiacich s úlohami spoločnosti Mondi SCP a organizačnej jednotky Inžinierske činnosti


Ďalšie úlohy:
- riadenie procesu prípravy a realizácie pridelených projektov v rozsahu internej smernice OS27
- vyhodnotenie predložených ponúk, technických riešení, rozsahu, garancií, termínov a podobne (podľa kritérií objednávateľa)
- pripomienkovanie projektu pre stavebné povolenie
- vypracovanie časových harmonogramov projektu
- vypracovanie správ a reportov podľa požiadaviek projektu
- príprava technických príloh kontraktov
- absolvovanie referenčných ciest

 

Zamestnanecké výhody, benefity

V zmysle pravidiel Mondi.

 

Vzdelania

vysokoškolské II. stupňa

 

Vzdelanie v odbore

technického zamerania

 

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

 

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Project - pokročilý
AutoCAD - pokročilý

 

Vodičský preukaz

B

 

Počet rokov praxe

5

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- komunikatívnosť
- organizačné schopnosti
- schopnosť zvládať stres, vysoké pracovné nasadenie
- organizačné schopnosti
- odborná spôsobilosť v danom odbore je výhodou

 

Druh pracovného pomeru

Plný úväzok.

 

Ponúkaný plat

1.196,71 € - 1.354,21 € plus ročná odmena podľa platnej kolektívnej zmluvy.

 

Termín nástupu

Podľa dohody.

 

Informácie o výberovom konaní

Kontaktujeme len vybraných uchádzačov.

© 2018 by Mondi