13.06.2018

Deň zmeny 2018

26 000 zamestnancov po celom svete preruší na jeden deň svoju prácu v rámci každoročnej globálnej investície Skupiny Mondi do bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia

 

Každý rok po celom svete je podľa Medzinárodnej organizácie práce zranených približne 374 miliónov ľudí. Vytváranie bezpečného pracovného prostredia bolo vždy najvyššou prioritou spoločnosti Mondi a bolo to práve toto intenzívne úsilie, ktoré ju viedlo investovať svoje prostriedky do každoročného podujatia, kedy jej 26 000 zamestnancov preruší svoju prácu a spoločne sa venujú zlepšovaniu zdravia, bezpečnosti a ochrane životného prostredia na lokálnej úrovni.

 

Aktuálne prebiehajú aktivity v 30 krajinách, ktorých cieľom je zdôrazniť osobný prínos zamestnancov spoločnosti Mondi v oblastiach ich bezpečnosti práce, ochrany zdravia a bezpečnosti. Každý závod spoločnosti Mondi usporadúva podujatie Deň zmeny 365, ktoré zamestnancom a kontraktorom umožňuje venovať určitý čas získavaniu informácií a uplatňovaniu nových prístupov v súvislosti s týmito dôležitými témami. Na viacerých miestach sa tohto podujatia zúčastňujú aj členovia rodín a študenti.

 

Bernhard Peschek, prezident Mondi SCP hovorí: „Deň zmeny je skvelou príležitosťou na to, aby sme spoločne strávili kvalitný čas a premýšľali o témach, na ktorých naozaj záleží. Je to dôležitá každoročná udalosť v našom závode. Veľmi ma teší, že sme do tejto akcie tentokrát aktívne zapojili aj študentov miestnych a vysokých škôl.“

 

Peter Oswald – generálny riaditeľ Skupiny Mondi hovorí: „Vynakladáme veľké úsilie, aby sa každý zamestnanec vrátil každý deň bezpečne domov.“ 

 

Každý rok spoločnosť Mondi zadefinuje pre svoje podujatie Dňa zmeny globálne oblasti, na ktoré je potrebné sa zamerať . V roku 2018 sú takýmito oblasťami 24-hodinové zameranie sa na bezpečnosť, bezpečne okolo pohyblivých a rotujúcich strojov a znižovanie našej uhlíkovej stopy – v práci a doma. Každý závod spoločnosti Mondi sa aktuálne venuje aktivitám súvisiacim s týmito témami, ktoré majú svoje opodstatnenie na lokálnej úrovni. 

 

Brian Darlington, riaditeľ bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Skupiny Mondi, hovorí, “Celé je to o nastavení správneho prístupu, v rámci ktorého sa bezpečnosť stáva našim zvykom a spôsobom, ako konáme a v rámci ktorého sa každý stará o svoju bezpečnosť, ako aj o bezpečnosť ostatných. Bezpečnosť našich zamestnancov a kontraktorov je našou prioritou číslo jeden, ktorá je zahrnutá do motta ‘pracujeme bezpečne, vraciame sa domov bezpečne – každý, každý deň.”

 

 

 

© 2018 by Mondi