07.12.2017

Sv. Mikuláš

Už tradične sme zorganizovali pre deti našich zamestnancov popoludnie v spoločnosti sv. Mikuláša. Čakanie na jeho príchod bol sprevádzaný hudobno-tanečným vystúpením, o ktoré sa postarala Súkromná základná umelecká škola Alkana. Spolu sa podujatia zúčastnilo približne 280 detí, ktoré sa mohli s Mikulášom aj odfotiť.

© 2018 by Mondi