16.11.2016

Večer s jubilantami 2016

Vážime si našich zamestnancov, čoho dôkazom je už 10. ročník podujatia s názvom Večer s jubilantmi Mondi SCP.

Táto tradícia sa v našej spoločnosti pravidelne koná na počesť zamestnancov, ktorí sú už mnohé roky verní svojmu zamestnávateľovi a aktívnou prácou prispeli k úspechom a rozvoju našej firmy.

Slávnostného večera sa zúčastnilo 97 zamestnancov v sprievode svojich partnerov. Spoločne sme oslávili okrúhle výročia nepretržitej práce v našej spoločnosti:

  • 25 rokov práce v Mondi SCP a jej dcérskych spoločnostiach si pripomenulo 44 zamestnancov;
  • za 30 rokov aktívnej práce v našej firme bolo odmenených 24 zamestnancov;
  • veľké poďakovanie za 35 rokov úsilia za každodenné riešenie pracovných úloh patrilo 24 zamestnancom;
  • a okrúhlych 40 rokov v závode oslávilo 5 našich kolegov.

Večer sa niesol v znamení tradičnej slovenskej ľudovej kultúry. Jubilantov sme privítali chlebom a soľou a o kultúrny program večera sa postaral folklórny súbor Liptov, ktorý nám pripravil veľmi pestré a energické vystúpenie.

Jubilantom sa za ich dlhoročnú spoľahlivú prácu osobne poďakoval prezident spoločnosti pán Bernhard Peschek spolu s riaditeľmi organizačných jednotiek. Všetkým oslávencom boli slávnostné odovzdané hodnotné darčeky.

Po skončení programu nasledovala spoločná večera a večer sa skončil príjemným posedením v kruhu blízkych priateľov a kolegov.

© 2018 by Mondi