• Print
  • Favorites
  • Refer a friend

Zoznámte sa s niektorými ľuďmi z Mondi SCP

 

Michal Kebísek – riaditeľ organizačnej jednotky Vláknitá linkya a Spracovanie dreva

„Moje meno je Michal Kebísek a vyštudoval som Chemicko-technologickú fakultu STU v Bratislave, odbor Chemické inžinierstvo. Počas prezentácie firiem na škole ma zaujala spoločnosť Mondi SCP, tak som sa rozhodol vo 4. ročníku prísť na prax práve do tejto spoločnosti. Pokračovalo to diplomovou prácou na organizačnej jednotke Regenerácia a Energie. Hneď po škole (v roku 2010) som nastúpil na oddelenie Technológia ako špecialista pre oblasť regenerácie chemikálií. Neskôr som sa stal vedúcim oddelenia na organizačnej jednotke Rozvoj technológie celulózy a papiera a riadil som tím mladých a šikovných ľudí. Aktuálne pracujem na pozícií riaditeľ organizačnej jednotky Vláknitá linka a Spracovanie dreva.“

 

Magdaléna Haličková – Rozvoj technológie celulózy a papiera, špecialista

„Vyštudovala som osemročné gymnázium v Ružomberku, kde ma najviac zaujala chémia aj vďaka krédu našej vyučujúcej „Chémia je život.“ V tomto odbore som sa aj chcela uplatniť a preto som zvolila ako vysokoškolský odbor Chemické inžinierstvo na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FChPT STU BA). Tu som pochopila, že chémia je skvelá, ale ostať zavretá v laboratóriu nechcem a preto som sa zamerala na chemické procesové inžinierstvo, kde som sa sústredila na energetiku. Takto som mala možnosť pracovať so skvelými ľuďmi s vysokou odbornosťou a dostala som sa na zaujímavé projekty. Vďaka letnej práci, ktorú Mondi SCP organizuje každý rok pre študentov stredných a vysokých škôl, som tu mala možnosť už počas štúdia pracovať ako brigádnik. Na základe tejto letnej práce som dostala možnosť pracovať v Mondi SCP aj mimo leta popri štúdiu. Záverom štúdia bola moja diplomová práca, ktorej téma bola Energetický audit. Táto práca bola vykonávaná na Vláknitej linke Mondi SCP. Diplomová práca bola ocenená ako najlepšia záverečná práca v ročníku. Po štúdiu už pre mňa bolo takmer prirodzené vybrať si známu fabriku ako svoje pôsobisko a vrátiť sa tak do svojho domovského regiónu.“

 

Mária Aláčová – Rozvoj technológie celulózy a papiera, špecialista

„Pochádzam zo Zvolena a do Ružomberka ma priviedla práca. Pre spoločnosť Mondi SCP pracujem už 5 rokov. Nastúpila som hneď po ukončení vysokoškolského štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie, odbor Chemické inžinierstvo. Dostala som možnosť pracovať na viacerých projektoch. Po roku som mala možnosť zapojiť sa do jedného z významnejších projektov, vybudovania nového regeneračného kotla – RK3, prestavba odparky a výstavba novej vápennej pece. Bola som zodpovedná práve za technologickú stránku tejto pece. Môj život nie je len práca. Ružomberok ponúka viac možností ako využiť svoj voľný čas a preto sa aktívne venujem rôznym športovým aktivitám ako napríklad: lyžovanie, behanie, turistika...“

 

 

© 2018 by Mondi