• Print
  • Favorites
  • Refer a friend

Mondi Akadémia – medzinárodné vzdelávanie v rámci spoločnosti Mondi

  • Ako sa stane zo stromu list papiera?
  • Čo má vajce spoločné s obalom na potravu pre zvieratá?
  • Čo znamená ROCE?
  • Čo je dôležité pre manažéra spoločnosti Mondi? 

Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky poskytujú semináre Mondi Akadémie.

Mondi Akadémia bola založená v roku 1998 s cieľom ponúknuť zamestnancom Mondi školenia na vysokej úrovni,  ktoré im napomôžu pri ich profesionálnom a osobnom raste. Neustále sa rozvíjajúce portfólio zahrňuje širokú paletu školení:

„Technical Excellence“

Semináre tejto oblasti ponúkajú prehľad o výrobkoch spoločnosti Mondi, o technológiách a trhoch, no zároveň sú aj dosť všeobecné na to, aby vedeli osloviť aj netechnicky zameraných zamestnancov Mondi. Všetky tieto technické školenia sú realizované na mieste v rámci závodu Mondi alebo v partnerskom závode.

„Business Excellence“

Naši zamestnanci budú vyškolení v tých zručnostiach, ktoré potrebujú pre svoju prácu v Mondi – kľúčové finančné údaje, základy ekonomiky, riadenie projektov atď..

„Personal Excellence“

Hlavnými témami sú vedenie jednania, prezentačné techniky, základy komunikácie, riadenie konfliktov atď..

„Leadership Excellence“

Tieto semináre sú určené pre vedúcich pracovníkov v spoločnosti Mondi, ktorí by si radi zlepšili svoje vodcovské a manažérske schopnosti. 

Okrem toho Mondi Akadémia ponúka špecializované vzdelávacie osnovy pre rôzne cieľové skupiny, napr. predaj (Sales Excellence Academy), zmenoví vedúci (Leadership Programme for First Line Managers), nákup (Procurement Academy), financie (Financial Leadership Programme), atď.; k dispozícii sú aj špeciálne semináre podľa individuálnych požiadaviek – zamestnanci Mondi vnímajú Mondi Akadémiu ako kompetentného partnera pre ich osobné vzdelávanie a rast.

© 2018 by Mondi