• Print
  • Favorites
  • Refer a friend
application
Ak máte záujem pracovať v našej spoločnosti, pošlite nám Vašu žiadosť. K žiadosti pripojte aj Váš štruktúrovaný životopis, prípadne aj iné dostupné dokumenty (maximálna veľkosť príloh 1,5 MB).

Žiadosť

Divízia:  
Krajina:  
Poloha:  
Oslovenie
Meno*
Priezvisko*
Adresa 1
Adresa 2
Adresa 3


Prosím, uveďte svoju úplnú adresu, vrátane ulice, čísla domu, PSČ, mesta, štátu atď.
Krajina
Telefónne číslo  -   (Predvoľba štátu - Telefónne číslo)
E-mailová adresa*
Príloha 1
Príloha 2
Príloha 3

Prehlásenie

Odoslaním svojich osobných údajov, udeľujete súhlas spoločnosti Mondi SCP a jej pridruženým spoločnostiam v rámci skupiny Mondi na ich spracovanie, uchovanie a používanie. Vaše osobné údaje budú spracované v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Mondi Group je globálnym hráčom, ktorý sa skladá z niekoľkých právnických osôb, preto môžu byť Vaše osobné údaje požadované pre distribúciu alebo zdieľanie s ďalšími spoločnosťami skupiny Mondi. Vaše osobné údaje budú považované za prísne dôverné a nebudú poskytované žiadnym iným stranám mimo skupiny Mondi. Všetky zaslané dokumenty budú uchovávané v našej databáze 2 roky.

* povinné polia
© 2018 by Mondi