• Print
  • Favorites
  • Refer a friend

Zamestnanci prispievajú k zmene

Pre úspech nášho podnikania sú najdôležitejší ľudia. Aby sa spoločnosti Mondi darilo ako medzinárodnému lídrovi na trhu s papierom a obalmi, potrebuje kvalifikovaných a odhodlaných zamestnancov, ktorí majú vášeň pre dosahovanie výsledkov.

Rozviň svoj a náš skutočný potenciál.

Práca v Mondi je výzvou. V atmosfére cítiť nielen rýchlosť a dynamiku, ale aj starostlivosť. Povzbudzujeme našich zamestnancov, aby využili príležitosť napredovania vo svojom kariérnom raste. Náš tím je multikultúrny a naši zamestnanci majú možnosť získavať medzinárodné skúsenosti. Taktiež kladieme dôraz na to, aby aj ženy v Mondi mali rovnaké príležitosti – od prijímania do zamestnania a povýšenia až po preberanie vedúcich pozícií v rámci Skupiny Mondi. V Mondi sa nám darí byť rýchli a dotiahnuť veci do konca. Náš dlhodobý úspech závisí nielen od našej stratégie podnikania, ale tiež od našich jasne stanovených hodnôt a silnom zmysle pre úlohu, ktorú zohrávame v našich komunitách. To je dôvod, prečo sme sa rozhodli zapojiť a inšpirovať každého, kto pracuje pre nás, prostredníctvom programu s názvom „Inspire - The Mondi Way.“

Aby sme zistili, aký sme zamestnávateľ, v rámci celej Skupiny realizujeme každé dva roky zamestnanecký prieskum. To nám pomáha sledovať naše zlepšenia a identifikovať oblasti, v rámci ktorých sa ešte musíme zlepšiť.

Poskytujeme každému, kto pracuje v Mondi , možnosť rozvinúť svoj potenciál a efektivitu prostredníctvom každoročného hodnotenia dosahovaných výsledkov. Počas týchto rozhovorov so spätnou väzbou si stanovujeme jednotlivé kroky pre ďalší rozvoj. Zabezpečujeme vzdelávacie programy a medzinárodné kurzy, ktoré napomáhajú našim zamestnancom napredovať. Mondi Akadémia ponúka približne 40 kurzov v niekoľkých jazykoch, pričom tieto pokrývajú Mondi technológie, obchodné nástroje, osobné aj vodcovské schopnosti a na mieru šité školenia.

Ak chcete pracovať pre spoločnosť, ktorá napreduje rýchlo a pracujú pre ňu inšpirovaní, motivovaní ľudia, ktorí sú zameraní na dosahovanie úspechov, potom je Mondi tým pravým miestom pre vás. Naše pracovné prostredie ponúka fantastický rad príležitostí a dá Vám možnosť rozvinúť Váš a náš skutočný potenciál.

© 2018 by Mondi

Kontakt

Alena Podolcová
Ľudské zdroje


Tatranská cesta 3

SK -
03417, Ružomberok
Tel: +421 (0)44 436 2222